Sponsorluk Yönetimi – Sencron Organizasyon

Sponsorluk Yönetimi

Sponsorluk Yönetimi | SencronSponsorluk, hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen algıya ulaşılması ve mevcut
algılamanın güçlendirilmesinde iletişim stratejilerinin etkili yollarından biridir.

Sencron Yönetim, Danışmanlık,

  • Etkin ve doğru sponsorluk çalışmaları için markanın kendini ifade edebileceği alanları tespit eder.
  • Paydaşın doğru zamanda, doğru yerde,efektif bütçelerle doğru hedef kitleyle buluşturur.
  • Paydaşın iletişim ve marka değerine katkı sağlayacak projelerde yer almasını sağlar.
Clicky